Tag: nhà thờ đá cổ

Nhà thờ đá cổ

Nhà thờ đá Sapa là dấu ấn kiến trúc của người Pháp còn lại vẹn toàn nhất được xây dựng năm 1895 nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn Sa Pa, đứng ở bốn phía đều có thể