Tag: Nhà hàng Sapa Lotus

Nhà hàng Sapa Lotus

Địa chỉ: 34 Cau May Street, Sapa, Vietnam. Lựa chọn thực sự tốt của món ăn địa phương với nhân viên hữu ích để giúp bạn lựa chọn các món ăn mà bạn đã không cố gắng hết. Dịch vụ