Tag: lễ Nào Sồng

Lễ hội Nhặn Sồng và Nào Sồng

Trước đây người Dao đỏ ở làng Giàng Tả Chải (Tả Van – Sa Pa) tổ chức lễ Nhặn Sồng vào những ngày tốt của tháng đầu năm hàng năm ở khu rừng cấm của làng. Từ đầu thập kỷ