Tag: lễ hội sapa

Lễ hội Nào Cống

Đây là lễ hội chung của người Mông, người Dao, người Giáy ở Mường Hoa. Thung lũng Mường Hoa có một ngôi miếu thờ 3 gian được dựng ở ngay đầu cầu treo sang làng Tả Van Giáy, đây là

Lễ hội Tết nhảy của người Dao Đỏ

Lễ hội Tết nhảy – một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Dao đỏ ở Tả Van. Lễ hội này giàu bản sắc, độc đáo, đậm đà tính nhân văn trong đó bao gồm các loại

Lễ hội Roóng Poọc

Đây là lễ hội truyền thống của người Giáy ở xã Tả Van, huyện Sa Pa nhằm cầu mong trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bộ thu được tổ chức vào ngày Thìn tháng giêng âm lịch.

Lễ cúng nương

Lễ cúng nương là một nghi lễ nông nghiệp đặc sắc của người Xá Phó được tổ chức ở từng gia đình nhưng trong phạm vi cả làng nhằm mục đích cầu cho mùa màng tươi tốt, bội thu… mang

Lễ quét làng của người Xá Phó

Lễ hội này diễn ra vào ngày ngọ, mùi tháng hai âm lịch. Theo quan niệm của người Xá phó, tháng hai là tháng ma đói, ma làng về đây phá hoại dân, vì thế họ tổ chức lễ hội