Tag: Lễ hội Roóng Poọc người Giáy

Lễ hội Roóng Poọc

Đây là lễ hội truyền thống của người Giáy ở xã Tả Van, huyện Sa Pa nhằm cầu mong trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bộ thu được tổ chức vào ngày Thìn tháng giêng âm lịch.