Tag: lễ hội quét làng

Lễ hội Gầu Tào của người Mông

Gầu tào là lễ hội quan trọng của người Mông, mang tính chất là lễ tạ ơn thần linh của một gia đình và được cộng đồng hưởng ứng. Lễ hội được tổ chức trong 2 trường hợp sau .

Lễ quét làng của người Xá Phó

Lễ hội này diễn ra vào ngày ngọ, mùi tháng hai âm lịch. Theo quan niệm của người Xá phó, tháng hai là tháng ma đói, ma làng về đây phá hoại dân, vì thế họ tổ chức lễ hội