Lễ hội

Chợ Tình Sapa

Chợ tình là nơi gặp gỡ, giao lưu tình cảm (thường là chơi trò kéo co, thổi khèn lá, hát giao duyên…), có những cử chỉ yêu đương diễn ra theo phong tục, tập quán tuỳ từng địa phương. Sau

Lễ hội Nhặn Sồng và Nào Sồng

Trước đây người Dao đỏ ở làng Giàng Tả Chải (Tả Van – Sa Pa) tổ chức lễ Nhặn Sồng vào những ngày tốt của tháng đầu năm hàng năm ở khu rừng cấm của làng. Từ đầu thập kỷ

Lễ hội Nào Cống

Đây là lễ hội chung của người Mông, người Dao, người Giáy ở Mường Hoa. Thung lũng Mường Hoa có một ngôi miếu thờ 3 gian được dựng ở ngay đầu cầu treo sang làng Tả Van Giáy, đây là

Lễ hội Tết nhảy của người Dao Đỏ

Lễ hội Tết nhảy – một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Dao đỏ ở Tả Van. Lễ hội này giàu bản sắc, độc đáo, đậm đà tính nhân văn trong đó bao gồm các loại

Lễ hội Gầu Tào của người Mông

Gầu tào là lễ hội quan trọng của người Mông, mang tính chất là lễ tạ ơn thần linh của một gia đình và được cộng đồng hưởng ứng. Lễ hội được tổ chức trong 2 trường hợp sau .

Lễ hội Roóng Poọc

Đây là lễ hội truyền thống của người Giáy ở xã Tả Van, huyện Sa Pa nhằm cầu mong trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bộ thu được tổ chức vào ngày Thìn tháng giêng âm lịch.

Lễ cúng nương

Lễ cúng nương là một nghi lễ nông nghiệp đặc sắc của người Xá Phó được tổ chức ở từng gia đình nhưng trong phạm vi cả làng nhằm mục đích cầu cho mùa màng tươi tốt, bội thu… mang

Lễ quét làng của người Xá Phó

Lễ hội này diễn ra vào ngày ngọ, mùi tháng hai âm lịch. Theo quan niệm của người Xá phó, tháng hai là tháng ma đói, ma làng về đây phá hoại dân, vì thế họ tổ chức lễ hội